نوار نسوز میکا

نوار نسوز میکا ترکیبی از پارچه فیبرشیشه ای ، کاغذ میکا و فیلم پلی اتیلن ترفتالات آغشته شده با اپوکسی پلی استر است. استفاده از نوار نسوز میکا که در ساختار آن از کاغذ میکا، پارچه فیبر شیشه ای و پلی اتیلن ترفتالات استفاده می شود برای  افزایش امنیت کابل های ابزار دقیق و ثبت سیگنال  در بیمارستان ها ، سکوهای نفتی و تاسیات نظامی و صنعتی و همچنین در تونل ها اهمیت زیادی دارد. زیرا در صورت آتش سوزی این سیم ها قادر هستند دمایی بین ۹۵۰ – ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد را تحمل کنند. ظرفیت گرمایی میکای مصنوعی ۱۲۰۰ درجه و میکا نوار طبیعی ۹۵۰ درجه سانتی گراد می باشد.  استحکام کششی و انعطاف پذیری بالای این نوع نوارها باعث می شود که بتوان در تجهیزاتی که تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه با نوار کار می کنند از این نوع نوارها استفاده کرد. نوار میکا هیچ گونه گاز سمی ، هالوژن و آزبستی ندارد.