میکا (Mica)

ميکا اصطلاحي عمومي است که به گروهي از کاني هاي آلومينوسيليکات گفته مي شود. اين کاني ها ساختار ورقه اي شکل دارند و از ترکيبات فيزيکي و شيميايي مختلف تشکيل شده اند. كاني هاي خانواده ميكا از سيليكات هاي صفحه اي هستند كه شامل موسكوويت، ورمیکولیت، بيوتيت، فلوگوپيت، لپيدوليت و ناترونيت مي گردند.

موسكوويت، مهمترين و فراوانترين كاني صفحه اي به شمار مي رود. موسكوويت ورقه اي در پگماتيت ها و نوع پولكي در گرانيت، پگماتيت ها و شيست ها پيدا مي شود. ليپدوليت در پگماتيـت هاي غني از ليتيوم تشكيل مي شود. فلوگوپيت به صورت رگه اي و توده اي در پيروكسنيت ها و اسكارن هاي منيزيم دار گزارش شده است.

Mica (vermiculite

شرکت زمین کاو با سالها تجربه به عنوان یکی از مراجع تولیدی میکا در ایران فعالیت دارد. این شرکت مفتخر است با تولید انواع محصولات خانواده میکا نیازهای بازار مصرف این محصول را برطرف نماید. شرکت زمین کاو در راستای تلاش برای گسترش علم و دانش در کشور اقدام به معرفی این سایت که خود مرجعی گسترده و ارزشمند درباره میکا می باشد نموده است. امید است این تلاش قدمی برای پیشرفت کشور عزیزمان باشد.

Mica (vermiculite)
Mica (vermiculite)

Mica

Mica is a general name for a group of alumina silicate minerals. This kind of minerals has sheet shape construction and made from different physical and chemical composition. Mica is a member of sheet silicate mineral group including muscovite, vermiculite, biotite, phlogopite, lepidolite and natronite.

Mica (vermiculite
Mica (vermiculite

Muscovite is the most important and the most abundant sheet minerals. Sheet shape muscovite can found in pegmatite and flake form granite, pegmatite and schist. Lepidolite is formed in pegmatite enriched of lithium. Phlogopite reported as veins and mass in pyroxenites and magnesium skarn.

ZaminKav corp. with years of experience as an authority of mica production in Iran honored to produce the high quality of any grade of any member of mica’s group. ZaminKav Corp. in order to produce science, introduced this following website which is wide and worthy reference about Mica. Hope to be useful.

Mica (vermiculite
Mica (vermiculite

Mica