میکا زمینکاو در تولید لاستیک، مواد روانساز و گیریس ها

میکا در واقع گروهی از ورق‌های سیلیکات کانی با داشتن درجه کاملی از رخ است. ترکیبات این کانی تشکیل شده از یک سیلیکات آبدار آلومینیوم به همراه پتاسیم یا سدیم است که دارای اشکال گوناگونی می‌باشد. ترکیبات سنگ میکا از اکسیژن و سیلیسیم و آلومینیم و پتاسیم و مقداری ناخالصی دیگر است.

از ذرات مدور و ریز میکا، که با استفاده از روش تر تولید می شوند، به عنوان فیلر و به منظور افزایش استحکام و مقاومت در برابر حرارت، استفاده می شود. هر دوی این خواص، در تولید لاستیک، مهم می باشد. نرمی و مدور بودن ذرات، موجب می شود تا میزان اثربخشی روان سازها و مواد گریسی، افزایش یابد.