میکا در صنایع نظامی و حمل و نقل

میکا برای صنایع نظامی، حمل ونقل و بسیاری از کسب و کارهای مربوط به حمل و نقل مواد با پایه میکا و دیگر مواد عایق نقش مهمی ایفا می کند.

موارد عمده استفاده از مواد عایق دما بالا (میکا)  در صنایع نظامی و حمل و نقل عبارتند از:

  • جعبه های ضبط اطلاعات (جعبه سیاه) که در مواد مختلف حمل و نقل استفاده می شوند
  • سپر حرارتی در صنایع نظامی و حمل و نقل
  • عایق ضد حریق برای کابین خلبان، مسافران و مخازن ویژه

همه گزینه های بالا با ایمنی و موارد امنیتی ارتباط دارند و برای اطمینان در آن ها از عایق های حرارتی بالا با گریدهای بالا و هزینه های زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. چرخ زنجیرها و شنی های تانک های نظامی یکی از مواردی است که نیازمند عایق های حرارتی (میکا) می باشد.