مصرف میکا در گچ کاری

میکا یک ماده ی معدنی است که ورقه های آن را « آیزِن گلاس » می گویند. میکا نامی است که بر گروهی از کانی های سنگ پدیدار، نهاده شده است. کانی های میکا عبارتند از : میکای سفید، فلوگوپیت، میکا سیاه و لپیدولیت .چون ممکن است در تلفظ این اسم ها دچار اشکال شوید از این رو ما ترجیح دادیم که برای همه لفظ میکا را بکار ببریم.

میکا در گچکاری مورد مصرف واقع می شود. دراین مصرف میکا به همراه گچ، پرلیت ، لایم استون و… ترکیبی عالی بدست میدهد. این ماده معدنی در این نوع ترکیب ها به عنوان پر کننده مصرف می شود و به علت خاصیت ورقه ای آن محصول تمام شده بعد از ماله کشی دارای سطحی صاف و بدون ترک خوردگی می باشد. عایق صوتی و حرارتی میکا آن را به عنوان یکی از ترکیبات غیر قابل حذف در چنین ترکیباتی در مراحل نازک کاری ساختمان قرار می دهد. همچنین در صنایع نما با توجه به رنگ و درخشندگی کاربرد دارد.