مصارف میکا در محصولات سیمانی

پودر میکا (Mica Powder) سیلیکاتی شفاف است که از مواد معدنی میکای مسکوویت (پتاسیم سیلیکات آلومینیوم) ساخته شده و دارای خواص گوناگونی است. این پودر شفاف, مات و بی رنگ (با دی اکسید تیتانیوم یا آهن اکسید پوشش داده شده است) است.

این ماده در مصارف ساختمانی در پوشش های سلولزی با نام­های مختلف و پوشش های ‏مختلف خارجی و استفاده به عنوان عایق. استفاده می شود. میکا در این نوع مصرف به عنوان پر کننده به خصوص به عنوان یکی از ترکیبات جایگزین آزبست مصرف می شود. میکا در این ترکیب باعث افزایش مقاومت محصول تمام شده در برابر ضربه و فشار می شود. این مصارف شامل محصولات سیمانی نظیر ایرانیت، لوله سیمانی، ورقه سیمانی، بلوک و دیواره سیمانی می باشد.