بایگانی دسته: میکا ورمیکولیت خوراک دام و طیور

نمونه ورمیکولیت شکری

مزایای ورمیکولیت در خوراک دام و طیور

dam o toyorغیر قابل اشتعال، جذب بالای مایعات، دانسیته حجمی کم، جاذب آفلاتوکسین، دی اکسید و فلوراید پایین، ترکیب آسان با مواد سخت دیگر ورمیکولیت در لیست افزودنی های مجاز خوراک دام در کمیسیون اروپا(European Commission)آمده است . همچنین به عنوان یک مثال برای نشان دادن ظرفیت جذب و حمل مواد توسط ورمیکولیت در یک جریان آزاد سیال وقتی ورمیکولیت در معرض چربی قرار گرفته و اشباع می گردد ترکیبی بدست می آید که شامل 70 % وزنی از چربی و 30 % ورمیکولیت می باشد. همچنین از ورمیکولیت بعنوان بستر مناسبی برای مرغداری ها بجای خاک اره کاغذ استفاده می شود و به دلیل دانه بندی که این کانی دارد در صورتی که توسط حیوانات خورده شود، در دستگاه گوارش و چینه دان مرغها مشکلی را پدید نمی آورد و همچنین با غوطه ور شدن در مایع غذای حیوانات باعث میشود حشرات موزی که در اطراف حیوانات تجمع می کنند نیز از بین بروند. برای نگه دارنده خوراک از ورمیکولیت با دانه بندی و مش 0 تا 3 میلی متر استفاده می گردد.

شرکت زمین کاو

http://www.zaminkav.com

info@zaminkav.com

تلفن: 3-88385541-021

تلفن: 88385602-021

فکس: 88385096-021

ورمیکولیت در خوراک دام،طیور، آبزیان

dam o toyorورمیکولیت در حالت اکسپند شده در غذای حیوانات و خوراک دام و طیور و شیلات بعنوان ماده افزودنی که جاذب خوبی هم است، مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین خوراک دام و طیور را از قارچ و آلودگی محافظت می کند. این کانی به دلیل ظرفیت بالایی که در جذب مایع دارد میتواند بعنوان یک ماده پشتیبانی کننده برای ملاس، ویتامین ها، کولین کلراید، و هر ماده ای که بصورت ذرات ریز در یک مایع بصورت محلول یا کلوئید باشد استفاده گردد.

ورمیکولیت در خوراک دام وطیور

ورمیکولیت در حالت اکسپند شده در غذای حیوانات و خوراک دام و طیور و شیلات به عنوان ماده افزودنی که جاذب خوبی هم است، مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین خوراک دام و طیور را از قارچ و آلودگی محافظت می کند. این کانی به دلیل ظرفیت بالایی که در جذب مایعات دارد می تواند به عنوان یک ماده پشتیبانی کننده برای ملاس، ویتامین ها، کولین کلراید، و هر ماده ای که به صورت ذرات ریز در یک مایع بصورت محلول یا کلوئید باشد استفاده گردد.

مزایای ورمیکولیت در خوراک دام و طیور:

  • غیر قابل اشتعال
  • جذب بالای مایعات
  • دانسیته حجمی کم
  • جاذب آفلاتوکسین
  • دی اکسید و فلوراید پایین
  • ترکیب آسان با مواد سخت دیگر

ورمیکولیت در لیست افزودنی های مجاز خوراک دام در کمیسیون اروپا(European Commission) آمده است.

همچنین به عنوان یک مثال برای نشان دادن ظرفیت جذب و حمل مواد توسط ورمیکولیت در یک جریان آزاد سیال وقتی ورمیکولیت در معرض چربی قرار گرفته و اشباع می گردد ترکیبی بدست می آید که شامل 70% وزنی از چربی و 30% ورمیکولیت می باشد.

همچنین از ورمیکولیت به عنوان بستر مناسبی برای مرغداری ها به جای خاک اره کاغذ استفاده می شود و به دلیل دانه بندی که این کانی دارد در صورتی که توسط حیوانات خورده شود، در دستگاه گوارش و چینه دان مرغ ها مشکلی را پدید نمی آورد و همچنین با غوطه ور شدن در مایع غذای حیوانات باعث می شود حشرات موزی که در اطراف حیوانات تجمع می کنند نیز از بین بروند.  برای نگه دارنده خوراک از ورمیکولیت با دانه بندی و مش 0 تا 3 میلی متر استفاده می گردد.