میکا بیوتیت

بیوتیت از کانی‌های سیلیکاته از گروه میکاها می‌باشد. بیوتیت از عناصر آهن، منیزیوم، اکسیژن، هیدروژن و سیلیسیوم تشکیل شده‌است که بوسیله یون پتاسیم با پیوند ضعیفی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. عنصر آهن موجود در بیوتیت بیش از سایر میکاهاست بدین جهت به آن میکای آهنی نیز گفته می‌شود. بیوتیت داری درجه سختی بین ۲٫۵ تا ۳ می‌باشد. ودر الکترونیک در ساخت دی الکتریک کاربرد دارد.

Mica