بتن سبک ورمیکولیتی

vermi betone

از ورمیکولیت با درجات بهترش در صنعت تولید بتن سبک و ساختمان سازی استفاده می گردد. اغلب بتنهای سبک خواصی از قبیل عایق بودن نسبت به حرارت و صوت، مقاومت در برابر یخ زدگی، آتش سوزی و کاهش لطمات حاصل از زلزله را دارا می باشند .ویژه گیهایی چون کاهش وزن سازه و ابعاد برخی اجزاء، صرفه جویی زیاد در میزان فولاد مصرفی در اسکلت و پی، حائل صدا و رطوبت و بویژه عایق حرارت بودن ، افزایش موثر فضای مفید داخل بنا، سرعت و سهولت در حمل و اجرا و کاهش خستگی کارگر از مزایای بهره گیری تجربه شده از این بتن ها با موارد کاربری های متعدد در ساخت و سازه ها می باشد .

مهمترین وجه تمایز بتن سبک در مقایسه با بتن معمولی :

آنچه مسلم است اینست که دانسیته بالای بتن معمولی بعنوان یکی از محدودیت های آن بشمار می رود و این در حالی است که بتن سبک دانسیته بسیار پایینی دارد .

– ضد زلزله بودن :

با توجه به سبکتر شدن ساختمان و در نتیجه کاهش بار استاتیکی و دینامیکی سازه با استفاده از فوم بتن ، نیروی زلزله خسارت کمتری را ایجاد می کند .

:سرعت کار

با توجه به سبکی، ابعاد و راحتی نصب این نوع بلوک ها سرعت اجرا نسبت به سایر مصالح حداقل 2 برابر است که خود باعث کاهش دستمزد نیز می گردد.

– عایق گرما،سرما،صدا :

این فوم های بتن سبک به علت ساختار متخلخل یک عایق موثر در مقابل گرما ، سرما و صدا به شمار می آیند.ضریب انتقال حرارتی بتن بین 0.350 تا  Kcal/m2 0.650می باشد ( که ظریب هدایت حرارتی بتن معمولی بین 1.3 تا1.7 Kcal/m2می باشد ) .

– همچنین به دلیل وجود حباب های هوا در ساختار خود عایق مناسبی برای صدا با ضریب بالای جذب آکوستیک به شمار می رود.

مقاومت این نوع از بتن ها در برابر آتش فوق العاده است. بطور مثال قطعه ای از این نوع بتن با چگالی 700 الی 800 کیلوگرم در متر مکعب که حداقل 8 سانتیمتر ضخامت داشته باشد براحتی تا 1270 درجه سانتیگراد را تحمل می کند و اصولا در وزن های پایین غیر قابل احتراق است.

از دیگر مزیت های آن به موارد زیر میتوان اشاره کرد :

– سهولت در اجرا

– کاهش ملات مصرفی

– قابل برش و رنده پذیری که براحتی با اره نجاری قابل برش است.

– عدم نیاز به اندود و گچ و خاک وتنها نیاز به نازک کاری دارد و چسبندگی قابل توجهی هم با سیمان و گچ دارد.